Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
การทำวิจัยในชั้นเรียน
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2017-11-29   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 767

     คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน ศาสตรภัทร และอาจารย์ พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ ได้มีการจัดบริการวิชาการ ในหัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียน ให้กับคณะอาจารย์ โรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร) โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)โรงเรียนวัดช่างเหล็ก และโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560


Untitled Document