Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
ภาพนิเทศ นักศึกษา รอบ 2
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2018-04-23   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 331

1.ดร.สมชาย นิเทศ ธีร์สุดา และ ณิศาภัทร ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ครั้งที่ 2

2.อ.ส่องโสม นิเทศ ชุลีพร และ ผจงศิริ ณ รพ.มหาราชนครราชสีมา ครั้งที่ 2

3.อ.ส่องโสม นิเทศ มัทวัน ณ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ครั้งที่ 2

4.อ.สุณิสา นิเทศ พูนพิชญ์ ณ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ครั้งที่ 2

5.อ.สุณิสา นิเทศ ภัทรมน และ ธัญญลักษณ์ ณ รพ.สวนปรุง ครั้งที่ 2

6.อ.สุณิสา นิเทศ วันเพ็ญ ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

7.อ.สุณิสา และ นักศึกษาฝึกงานที่เชียงใหม่


Untitled Document