Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
โครงการให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักจิตวิทยาคลินิก วิทยากร อ.ส่องโสม พึ่งพงศ์ ่ มี 2 หลักสูตร
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2018-07-24   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 497

หลักสูตรที่
1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานตามบทบาทนักจิตวิทยาคลินิก 7 - 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.
2. การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการเขียนรายงานผล(Psychological Test Battery & Report Writing) รุ่นที่ 1 : 18 - 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.
   การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการเขียนรายงานผล (Psychological Test Battery & Report Writing) รุ่นที่ 2 : 25 – 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.


Untitled Document