Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
นักศึกษาคณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 3 ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2018-08-07   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 513

     นักศึกษาคณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 3 ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

- บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

- บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


Untitled Document