Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
แหล่งฝึกงานของนักศึกษาแขนงวิชาการปรึกษา ชั้นปีที่ 3 ในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2560
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2018-08-07   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 886

แหล่งฝึกงานของนักศึกษาแขนงวิชาการปรึกษา ชั้นปีที่ 3 ในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 มี 4 แหล่ง

1.โรงพยาบาลสมุทรปราการ

2.โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ

3.โรงเรียนสอนคนตาบอด

4.บ้านพักเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร


Untitled Document