Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
การฝึกงานในอุตสาหกรรมและองค์การ ได้มีศิษย์เก่า 2 ท่าน
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2018-11-05   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 547

     วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชา202448 การฝึกงานในอุตสาหกรรมและองค์การ ได้มีศิษย์เก่า 2 ท่าน คือ นายฉัตรชัย เกียรติวีระสกุล และนางสาววราพร สิทธิบัญชากร มาให้ความรู้กับนักศึกษารุ่นน้อง (นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ในหัวข้อ"เตรียมตัวฝึกงานอย่างไรให้ได้งานทำ" 

Untitled Document