Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
การศึกษาดูงานของแขนงจิตวิทยาคลินิก ภาคการศึกษาที่ 1/2561 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (รพ.นิติจิตเวช)
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2018-11-09   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 316

     การศึกษาดูงานของแขนงจิตวิทยาคลินิก ภาคการศึกษาที่ 1/2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (รพ.นิติจิตเวช)   วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นำทีมโดย ดร.สมชาย เตียวกุล และ อาจารย์ส่องโสม พึ่งพงศ์ 
 


Untitled Document