Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-02-27   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 678

    วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ สุณิสา คินทรักษ์  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก ปีการศึกษา 2561 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์  ได้แก่ นางสาวอารีรัตน์ ศรีโปดก และนางสาวพิมพ์ ระงับภัย


Untitled Document