Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปีการศึกษา 2561 ณ บริษัท ดวงตะวันโฮเท็ล จำกัด
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-02-27   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 426

     วันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปีการศึกษา 2561  ณ บริษัท ดวงตะวันโฮเท็ล จำกัด ,โรงแรม Wintree เชียงใหม่ ,บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายฉัตรเฉลิม เทพรัตน์ , นายภูมิรวิชญ์  นพรัตน์พลังกร, นางสาววันวิสา  โพธิ์เจริญ และนางสาวภิภัฎษร  เหยียดกระโทก


Untitled Document