Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
อาจารย์พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ ได้นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-03-18   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1002

     วันที่ 18 มีนาคม 2562 อาจารย์พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ ได้นิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปีการศึกษา 2561 ณ บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชนได้แก่ นางสาวศิรดา อัปมะเย และนางสาวลลิดา สารทอง


Untitled Document