Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
คณะจิตวิทยาได้มีการจัดบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายใน-ภายนอก ภายใต้หัวข้อการบริหารแรงงานผู้สูงอายุสำหรับองค์การในศตวรรษที่ 21
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-03-18   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 269

     เมื่อวันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2561(ปีการศึกษา 2561) คณะจิตวิทยา ได้มีการจัดบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายใน-ภายนอก ภายใต้หัวข้อ การบริหารแรงงานผู้สูงอายุสำหรับองค์การในศตวรรษที่ 21 ได้มีหน่วยงานภายนอก  เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด, บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด, บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)  มหาวิทยาลัยคริสเตียน ฯลฯ


Untitled Document