Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
อาจารย์ สุณิสา คินทรักษ์ ได้นิเทศนักศึกษาฝึกงาน แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก ปีการศึกษา 2561 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบ2)
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-03-28   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 404

     วันที่ 18 มีนาคม 2562 อาจารย์ สุณิสา คินทรักษ์  ได้นิเทศนักศึกษาฝึกงาน แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก ปีการศึกษา 2561 ณ  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบ2)   ได้แก่ นางสาว อารีรัตน์  ศรีโปดก

 


Untitled Document