Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
อาจารย์ พลภัทรเจริญเวียงเวชกิจ ได้ไปนิเทศฯนักศึกษาฝึกงานสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2561
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-04-10   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 466

     วันที่ 1 เมษายน 2562 อาจารย์ พลภัทรเจริญเวียงเวชกิจ ได้ไปนิเทศฯนักศึกษาฝึกงานสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2561 ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ ภู่สกุลสุข  ณ บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด


Untitled Document