Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และการแปลผลคะแนนแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-07-04   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 178

     อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้และการแปลผลคะแนนแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ” (PERSONALITY INVENTORY FOR EDUCATIONAL PREFERENCE AND VOCATIONAL CHOICE)ให้กับครูแนะแนว วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์


Untitled Document