Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
Community Engagement & Development & CED 2019
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-08-08   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 273

     Community Engagement & Development & CED 2019 Puhsarang Kediri, East Java 17-27 JULY 2019 in Surabaya, Indonesia โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นายพันธวัช จักรกฤษ และ นายสิรภพ จันทร์ประทีป เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว


Untitled Document