Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
คณะจิตวิทยาร่วมกับคณาจารย์ทำกิจกรรมอาสาลงลายกระเป๋าผ้าเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2020-02-18   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 238

     นักศึกษาคณะจิตวิทยาร่วมกับคณาจารย์ทำกิจกรรมอาสาลงลาย.....กระเป๋าผ้าเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด นำทีมโดย อาจารย์กุลธิดา สีบัวบาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562


Untitled Document