Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
กิจกรรมการฝึกงานของนักศึกษาแขนงวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2020-06-10   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 212

     กิจกรรมการฝึกงานของนักศึกษา แขนงวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายชื่อ นักศึกษา ดังนี้ นางสาว จุฑามาศ คำจริง ,นางสาวทัศนีย์ มองบุญ,นางสาวพรพิมล วงศ์ป้อง,นางสาว มณีรัตน์ คำแสน,นางสาวปดิวรดา ทองจันทร์ และนางสาววัศญา ใสสว่าง


Untitled Document