Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
บริการวิชาการใน หัวข้อโรคเอดส์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนโกศลภัทรวิทย์
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2020-12-24   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 59

     ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ดร.ผศ. ดร. พรรณวดี สมกิตติกานนท์ และอาจารย์ ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ ได้รับเชิญให้บริการวิชาการใน หัวข้อโรคเอดส์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนโกศลภัทรวิทย์    Warning: scandir(img/actical/ac/2563/1/,img/actical/ac/2563/1/): The system cannot find the path specified. (code: 3) in C:\xampp\htdocs\psy\detail\de-actical.php on line 211

    Warning: scandir(img/actical/ac/2563/1/): failed to open dir: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\psy\detail\de-actical.php on line 211

    Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in C:\xampp\htdocs\psy\detail\de-actical.php on line 211

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\psy\detail\de-actical.php on line 213
Untitled Document