Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
โครงการศึกษาดูงานในโรงพยาบาลและสถาบันทางจิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ นศ.แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2016-06-20   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1427

1 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

2 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

3 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

4 โรงพยาบาลสวนปรุง

5 โรงพยาบาลสวนปรุง

6 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

7 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม (วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร)

8 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม (วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร)

9 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม (วัดอุโมงค์)

10 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม (อนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

11 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)

12 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม (หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่)

13 แท็กซี่เชียงใหม่

14 บรรยากาศที่พักในการศึกษาดูงาน


Untitled Document