Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
การบริหารความซื่อสัตย์ของพนักงาน
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2016-08-08   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 900

     คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดอบรมพิเศษ หัวข้อ การบริหารความซื่อสัตย์ของพนักงาน วิทยากรโดย ดร.ชูเกียรติ จากใจชนในวันที่ 3 และ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 922 อาคารหว่านนาบุญ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม


Untitled Document