Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
บริการวิชาการของอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2017-07-31   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1361

     บริการวิชาการของอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 24 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ภัทรกร มุขศรีนาค และ อาจารย์กุลธิดา สีบัวบาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุมกันชีวิต เรื่อง “ การให้การปรึกษาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นอย่างเพื่อนที่ปรึกษา ” ให้กับนักเรียนแกนนำ YC เพื่อนที่ปรึกษาเพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนปัญญาวรคุณ และ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จำนวน 122 คน ณ หอประชุมพระพิพัฒน์ศาสนธำรง อาคาร 4 โรงเรียนปัญญาวรคุณ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูแนะแนว และคณะครูทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี


Untitled Document