Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
  กิจกรรมนักศึกษา
  หัวข้อกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมการฝึกงานของนักศึกษาแขนงวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 43
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 10/06/2563
คณะจิตวิทยาร่วมกับคณาจารย์ทำกิจกรรมอาสาลงลายกระเป๋าผ้าเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด 91
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 18/02/2563
กิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 201212 สุขภาพจิต 98
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 18/02/2563
บริการวิชาการ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน 84
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 22/01/2563
Farewell Party 17 October 2019 122
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 25/10/2562
กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี RYLA 2019 125
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 24/10/2562
กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 194
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 26/09/2562
พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 133
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 26/09/2562
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 137
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 26/09/2562
พิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา 2562 80
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 26/09/2562
คณะจิตวิทยาที่คว้ารางวัลประกวดมิสทิฟฟานี่ SLC แตกต่างแต่เท่าเทียมกัน (ปีการศึกษา 2562) 101
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 16/09/2562
Community Engagement & Development & CED 2019 152
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 08/08/2562
INTERNATIONAL RELATIONS ACTIVITIES AY 2018 116
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 07/08/2562
การฝึกงานในอุตสาหกรรมและองค์การ ได้มีศิษย์เก่า 2 ท่าน 393
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 05/11/2561
แสดงความยินดีกับนักศึกษา รุ่นอธิกสุรทิน 288
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 24/09/2561
พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 281
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 19/09/2561
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 211
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 19/09/2561
กิจกรรมรับน้อง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ บ้านสวนยอแซฟ 488
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 14/08/2561
โครงการจิตอาสานักศึกษาชั้นปีที่ 1 การศึกษา 2561 เย็บตกแต่งหมวกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 383
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 14/08/2561
โครงการฝึกสมาธิ พัฒนาจิต มีสติ เจริญปัญญา ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 (ปีการศึกษา 2561) 178
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 07/08/2561
นางสาว ธนธรณ์ พิพิธกุล นักศึกษา คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 ไปเป็นตัวทนเข้าร่วมกิจกรรม Francisco Volunteer Camp... 309
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 24/07/2561
Exchange program Saint Louis College & Widya Mandala Catholic University Surabaya Indonesia" 270
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 18/07/2561
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะจิตวิทยา ออกไปทำกิจกรรมให้กับน้องๆๆบ้านราชวิถี 309
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 22/05/2561
ภาพนิเทศ นักศึกษา รอบ 2 255
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 23/04/2561
ภาพเก็บตกการเลือกเข้าสาขาวิชาเอกต่างๆของคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 271
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 21/03/2561
ภาพเก็บตกงานสัมมนา ของคณาจารย์คณะจิตวิทยา ครั้งที่1ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9-10 มีนาคม 2561 ณ พัทยา 310
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 13/03/2561
ภาพกิจกรรมบทเรียนในความมืด เนื่องในรายวิชาจิตวิทยาเด็กพิเศษ 349
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 07/03/2561
การฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท 312
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 22/09/2560
พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประจำปีการศึกษา 2560 312
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 22/09/2560
งาน ​Bye Nior​ รุ่น 13 อธิกสุรทิน​ 325
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 01/09/2560
การสัมมนาผู้นำนักศึกษา 232
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 01/09/2560
นักศึกษา คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 บริการวิชาการ ณ วัดกาลหว่าร์ 1058
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 27/03/2560
แสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่12 (รุ่นเที่ยงตรง) 902
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 01/02/2560
งาน Farewell party Widya Mandala Catholic University (September 29,2016) 959
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 28/10/2559
นักศึกษาฝึกงาน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 852
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 29/08/2559
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษา Saint Louis College & Surabaya Uiversity Indonesian 827
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 29/08/2559
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักจิตวิทยาคลินิก นักศึกษาแขนงวิชาเอกจิตวิทยาคลินิกชั้นปีที่ 3 2319
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 11/07/2559
โครงการศึกษาดูงานในโรงพยาบาลและสถาบันทางจิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ นศ.แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก 1235
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 20/06/2559
บริษัทจำลองของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตประกอบการธุรกิจนานาชาติ 868
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 13/06/2559
กิจกรรมค่ายกลุ่มสัมพันธ์ของคณะจิตวิทยา นักศึกษาชั้นปี่ที่ 2กับชั้นปีที่ 3 941
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 03/03/2559
คณะจิตวิทยาได้จัดงานวันเด็กที่ 9 มกราคม 2559 ณ วัดนักบุญอันนา อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 900
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 27/01/2559
คณะจิตวิทยาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สร้างเครือข่ายวิชาการโดยทำข้อตกลงสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 793
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 04/11/2558
ตัวแทนคณาจารย์คณะจิตวิทยา บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายพระพร 858
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 04/11/2558
กิจกรรมนักศึกษาคณะจิตวิทยา 874
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 16/10/2558
Untitled Document