Untitled Document

Untitled DocumentUntitled Document
  ผลงานนักศึกษา
ภาพศึกษาดูงาน

  หัวข้อศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงานของแขนงจิตวิทยาคลินิก ภาคการศึกษาที่ 1/2561 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (รพ.นิติจิตเวช) 26
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 09/11/2561
อ.สุณิสา คินทรักษ์ นำนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 4 ดูงาน รายวิชา 202435 การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 26
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 26/10/2561
นักศึกษาคณะจิตวิทยา ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ปตท. ในหัวข้อ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 26
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 24/10/2561
นักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 2 และ 4 รวมจำนวน 14 คน ไปเยี่ยมชม TCDC (Thailand Creative & Design Center) 30
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 10/10/2561
นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (IO) ได้ศึกษาดูงานที่ ณ โรงงานอำพลฟูดส์ 75
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 03/05/2561
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 337
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 03/05/2561
เรื่องการศึกษาดูงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะจิตวิทยา ในรายวิชาสุขภาพจิต ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 146
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 19/03/2561
เรื่องศึกษาดูงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะจิตวิทยา 218
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 15/03/2561
ศึกษาดูงานระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ บริษัท อู่กรุงเทพ 300
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 29/11/2560
นักศึกษาแขนงวิชา จิตวิทยาการปรึกษาศึกษาดูงานที่สถาบันบำราศนราดูร 104
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 01/09/2560
ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) 820
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 16/02/2560
อาจารย์แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้นำนักศึกษาแขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 3 750
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 10/11/2559
ศึกษาดูงานกลุ่มจิตบำบัด ณ โรงพยาบาลกลางวัน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1118
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 22/04/2559
ศึกษาดูงาน ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ 910
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 01/03/2559
ศึกษาดูงานที่ SME เจ้าจุกเต้าหู้นมสด 745
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 09/02/2559
ศึกษาดูงาน SAHAPAT 678
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 04/11/2558
ศึกษาดูงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 1394
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 04/11/2558
ศึกษาดูงาน Thai PBS 698
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 04/11/2558
Untitled Document