Untitled Document

Untitled DocumentUntitled Document
  ผลงานนักศึกษา
ภาพศึกษาดูงาน

  หัวข้อศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานรายวิชารายวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง รายวิชาจิตวิทยาการปรึกษาวิชาชีพ 5
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 22/08/2562
การประชุมครั้งที่ 1 เกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตเวชในเอเซีย 21
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 31/05/2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมในการฝึกงานในชั้นปีที่ 4 ณ รพ.สวนปรุง 25
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 31/05/2562
ศึกษาดูงาน ณ มิวเซียมสยาม (Museum Siam) เพื่อศึกษาเรียนรู้ถึงพัฒนาการของมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย / จิตใจและความเป็นอยู่ 21
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 31/05/2562
คณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 2-3 ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือ มิวเซียมสยาม 38
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 10/04/2562
คณะจิตวิทยา นำพานักศึกษาคณะจิตวิทยา และอาจารย์-นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Widya Mandala Catholic University,Surabaya, Indonesia 45
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 18/03/2562
การศึกษาดูงานของแขนงจิตวิทยาคลินิก ภาคการศึกษาที่ 1/2561 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (รพ.นิติจิตเวช) 135
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 09/11/2561
อ.สุณิสา คินทรักษ์ นำนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 4 ดูงาน รายวิชา 202435 การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 70
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 26/10/2561
นักศึกษาคณะจิตวิทยา ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ปตท. ในหัวข้อ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 68
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 24/10/2561
นักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 2 และ 4 รวมจำนวน 14 คน ไปเยี่ยมชม TCDC (Thailand Creative & Design Center) 76
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 10/10/2561
นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (IO) ได้ศึกษาดูงานที่ ณ โรงงานอำพลฟูดส์ 110
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 03/05/2561
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 562
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 03/05/2561
เรื่องการศึกษาดูงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะจิตวิทยา ในรายวิชาสุขภาพจิต ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 204
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 19/03/2561
เรื่องศึกษาดูงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะจิตวิทยา 320
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 15/03/2561
ศึกษาดูงานระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ บริษัท อู่กรุงเทพ 396
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 29/11/2560
นักศึกษาแขนงวิชา จิตวิทยาการปรึกษาศึกษาดูงานที่สถาบันบำราศนราดูร 158
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 01/09/2560
ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) 910
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 16/02/2560
อาจารย์แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้นำนักศึกษาแขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 3 834
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 10/11/2559
ศึกษาดูงานกลุ่มจิตบำบัด ณ โรงพยาบาลกลางวัน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1300
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 22/04/2559
ศึกษาดูงาน ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ 1007
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 01/03/2559
ศึกษาดูงานที่ SME เจ้าจุกเต้าหู้นมสด 799
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 09/02/2559
ศึกษาดูงาน SAHAPAT 734
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 04/11/2558
ศึกษาดูงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 1562
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 04/11/2558
ศึกษาดูงาน Thai PBS 738
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin      วันที่ลงบทความ : 04/11/2558
Untitled Document