Untitled Document  กิจกรรมนักศึกษา
  หัวข้อกิจกรรมนักศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษา Surabaya University Indonesian & Saint Louis College ปีการศึกษา 2566 3866
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 29/11/2566
นักศึกษาปีที่ 4 ขอเชิญชวนน้องๆปี 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมสานต่ออัตลักษณ์สู่น้องปี 1-3 คณะจิตวิทยา 1210
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 05/10/2566
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ เข้าศึกษาดูงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 1320
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 26/09/2566
ภาพบรรยากาศพิธีก้าวสู่วิชาชีพ คณะจิตวิทยา 1202
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 18/09/2566
นักศึกษาคณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 3-4 ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 3 m 1180
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 13/09/2566
กิจกรรมการฝึกงานของนักศึกษา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 1182
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 23/08/2566
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษา Saint Louis College & Surabaya University Indonesian 1178
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 20/07/2566
นักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ คณะจิตวิทยาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้ 1190
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 04/04/2566
นักศึกษาโครงการบัณฑิตบ้านต้นไม้อยุธยา วิถีชีวิตของคนเกษียณตัวเองจากงานประจำปรับชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 1180
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 04/04/2566
กิจกรรมสานต่ออัตลักษณ์สู่น้องปี 1-3 จากพี่ปี 4 ปีการศึกษา 2565 1173
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 08/11/2565
คณะจิตวิทยาการปัจฉิมเทศ New Normal 1170
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 12/07/2564
หัวข้อการสรรหาบุคลากร และการฝึกอบรม 1169
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 24/12/2563
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 สร้างสื่อการเรียนรู้บนพื้นผ้าเพื่อน้อง 1171
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 29/09/2563
กิจกรรมการฝึกงานของนักศึกษาแขนงวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 1170
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 10/06/2563
คณะจิตวิทยาร่วมกับคณาจารย์ทำกิจกรรมอาสาลงลายกระเป๋าผ้าเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด 1165
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 18/02/2563
กิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 201212 สุขภาพจิต 1166
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 18/02/2563
บริการวิชาการ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน 1166
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 22/01/2563
Farewell Party 17 October 2019 1168
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 25/10/2562
กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี RYLA 2019 1165
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 24/10/2562
กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 1168
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 26/09/2562
พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1169
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 26/09/2562
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 1167
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 26/09/2562
พิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา 2562 1166
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 26/09/2562
คณะจิตวิทยาที่คว้ารางวัลประกวดมิสทิฟฟานี่ SLC แตกต่างแต่เท่าเทียมกัน (ปีการศึกษา 2562) 1167
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 16/09/2562
Community Engagement & Development & CED 2019 1170
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 08/08/2562
INTERNATIONAL RELATIONS ACTIVITIES AY 2018 1167
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 07/08/2562
การฝึกงานในอุตสาหกรรมและองค์การ ได้มีศิษย์เก่า 2 ท่าน 1172
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 05/11/2561
แสดงความยินดีกับนักศึกษา รุ่นอธิกสุรทิน 1165
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 24/09/2561
พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 1167
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 19/09/2561
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 1165
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 19/09/2561
กิจกรรมรับน้อง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ บ้านสวนยอแซฟ 1176
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 14/08/2561
โครงการจิตอาสานักศึกษาชั้นปีที่ 1 การศึกษา 2561 เย็บตกแต่งหมวกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 1163
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 14/08/2561
โครงการฝึกสมาธิ พัฒนาจิต มีสติ เจริญปัญญา ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 (ปีการศึกษา 2561) 1165
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 07/08/2561
นางสาว ธนธรณ์ พิพิธกุล นักศึกษา คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 ไปเป็นตัวทนเข้าร่วมกิจกรรม Francisco Volunteer Camp... 1177
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 24/07/2561
Exchange program Saint Louis College & Widya Mandala Catholic University Surabaya Indonesia" 1165
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 18/07/2561
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะจิตวิทยา ออกไปทำกิจกรรมให้กับน้องๆๆบ้านราชวิถี 1165
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 22/05/2561
ภาพนิเทศ นักศึกษา รอบ 2 1163
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 23/04/2561
ภาพเก็บตกการเลือกเข้าสาขาวิชาเอกต่างๆของคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 1164
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 21/03/2561
ภาพเก็บตกงานสัมมนา ของคณาจารย์คณะจิตวิทยา ครั้งที่1ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9-10 มีนาคม 2561 ณ พัทยา 1167
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 13/03/2561
ภาพกิจกรรมบทเรียนในความมืด เนื่องในรายวิชาจิตวิทยาเด็กพิเศษ 1165
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 07/03/2561
การฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท 1166
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 22/09/2560
พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประจำปีการศึกษา 2560 1169
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 22/09/2560
งาน ​Bye Nior​ รุ่น 13 อธิกสุรทิน​ 1166
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 01/09/2560
การสัมมนาผู้นำนักศึกษา 1167
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 01/09/2560
นักศึกษา คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 บริการวิชาการ ณ วัดกาลหว่าร์ 1163
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 27/03/2560
แสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่12 (รุ่นเที่ยงตรง) 1164
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 01/02/2560
งาน Farewell party Widya Mandala Catholic University (September 29,2016) 1170
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 28/10/2559
นักศึกษาฝึกงาน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 1167
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 29/08/2559
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษา Saint Louis College & Surabaya Uiversity Indonesian 1167
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 29/08/2559
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักจิตวิทยาคลินิก นักศึกษาแขนงวิชาเอกจิตวิทยาคลินิกชั้นปีที่ 3 1175
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 11/07/2559
โครงการศึกษาดูงานในโรงพยาบาลและสถาบันทางจิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ นศ.แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก 1167
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 20/06/2559
บริษัทจำลองของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตประกอบการธุรกิจนานาชาติ 1166
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 13/06/2559
กิจกรรมค่ายกลุ่มสัมพันธ์ของคณะจิตวิทยา นักศึกษาชั้นปี่ที่ 2กับชั้นปีที่ 3 1165
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 03/03/2559
คณะจิตวิทยาได้จัดงานวันเด็กที่ 9 มกราคม 2559 ณ วัดนักบุญอันนา อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 1166
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 27/01/2559
คณะจิตวิทยาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สร้างเครือข่ายวิชาการโดยทำข้อตกลงสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 1167
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 04/11/2558
ตัวแทนคณาจารย์คณะจิตวิทยา บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายพระพร 1166
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 04/11/2558
กิจกรรมนักศึกษาคณะจิตวิทยา 1167
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 16/10/2558