Untitled Document  กิจกรรมนักศึกษา
  หัวข้อกิจกรรมนักศึกษา
คณะจิตวิทยาการปัจฉิมเทศ New Normal 1036
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 12/07/2564
หัวข้อการสรรหาบุคลากร และการฝึกอบรม 1005
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 24/12/2563
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 สร้างสื่อการเรียนรู้บนพื้นผ้าเพื่อน้อง 1110
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 29/09/2563
กิจกรรมการฝึกงานของนักศึกษาแขนงวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 998
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 10/06/2563
คณะจิตวิทยาร่วมกับคณาจารย์ทำกิจกรรมอาสาลงลายกระเป๋าผ้าเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด 991
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 18/02/2563
กิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 201212 สุขภาพจิต 1018
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 18/02/2563
บริการวิชาการ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน 992
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 22/01/2563
Farewell Party 17 October 2019 994
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 25/10/2562
กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี RYLA 2019 990
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 24/10/2562
กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 1002
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 26/09/2562
พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 985
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 26/09/2562
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 991
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 26/09/2562
พิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา 2562 988
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 26/09/2562
คณะจิตวิทยาที่คว้ารางวัลประกวดมิสทิฟฟานี่ SLC แตกต่างแต่เท่าเทียมกัน (ปีการศึกษา 2562) 992
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 16/09/2562
Community Engagement & Development & CED 2019 989
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 08/08/2562
INTERNATIONAL RELATIONS ACTIVITIES AY 2018 985
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 07/08/2562
การฝึกงานในอุตสาหกรรมและองค์การ ได้มีศิษย์เก่า 2 ท่าน 994
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 05/11/2561
แสดงความยินดีกับนักศึกษา รุ่นอธิกสุรทิน 987
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 24/09/2561
พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 986
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 19/09/2561
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 985
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 19/09/2561
กิจกรรมรับน้อง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ บ้านสวนยอแซฟ 1007
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 14/08/2561
โครงการจิตอาสานักศึกษาชั้นปีที่ 1 การศึกษา 2561 เย็บตกแต่งหมวกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 990
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 14/08/2561
โครงการฝึกสมาธิ พัฒนาจิต มีสติ เจริญปัญญา ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 (ปีการศึกษา 2561) 985
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 07/08/2561
นางสาว ธนธรณ์ พิพิธกุล นักศึกษา คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 ไปเป็นตัวทนเข้าร่วมกิจกรรม Francisco Volunteer Camp... 990
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 24/07/2561
Exchange program Saint Louis College & Widya Mandala Catholic University Surabaya Indonesia" 985
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 18/07/2561
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะจิตวิทยา ออกไปทำกิจกรรมให้กับน้องๆๆบ้านราชวิถี 1014
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 22/05/2561
ภาพนิเทศ นักศึกษา รอบ 2 994
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 23/04/2561
ภาพเก็บตกการเลือกเข้าสาขาวิชาเอกต่างๆของคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 987
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 21/03/2561
ภาพเก็บตกงานสัมมนา ของคณาจารย์คณะจิตวิทยา ครั้งที่1ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9-10 มีนาคม 2561 ณ พัทยา 986
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 13/03/2561
ภาพกิจกรรมบทเรียนในความมืด เนื่องในรายวิชาจิตวิทยาเด็กพิเศษ 999
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 07/03/2561
การฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท 985
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 22/09/2560
พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประจำปีการศึกษา 2560 995
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 22/09/2560
งาน ​Bye Nior​ รุ่น 13 อธิกสุรทิน​ 987
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 01/09/2560
การสัมมนาผู้นำนักศึกษา 994
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 01/09/2560
นักศึกษา คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 บริการวิชาการ ณ วัดกาลหว่าร์ 989
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 27/03/2560
แสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่12 (รุ่นเที่ยงตรง) 987
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 01/02/2560
งาน Farewell party Widya Mandala Catholic University (September 29,2016) 1017
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 28/10/2559
นักศึกษาฝึกงาน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 991
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 29/08/2559
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษา Saint Louis College & Surabaya Uiversity Indonesian 988
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 29/08/2559
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักจิตวิทยาคลินิก นักศึกษาแขนงวิชาเอกจิตวิทยาคลินิกชั้นปีที่ 3 1017
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 11/07/2559
โครงการศึกษาดูงานในโรงพยาบาลและสถาบันทางจิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ นศ.แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก 1001
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 20/06/2559
บริษัทจำลองของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตประกอบการธุรกิจนานาชาติ 987
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 13/06/2559
กิจกรรมค่ายกลุ่มสัมพันธ์ของคณะจิตวิทยา นักศึกษาชั้นปี่ที่ 2กับชั้นปีที่ 3 984
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 03/03/2559
คณะจิตวิทยาได้จัดงานวันเด็กที่ 9 มกราคม 2559 ณ วัดนักบุญอันนา อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 986
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 27/01/2559
คณะจิตวิทยาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สร้างเครือข่ายวิชาการโดยทำข้อตกลงสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 985
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 04/11/2558
ตัวแทนคณาจารย์คณะจิตวิทยา บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายพระพร 985
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 04/11/2558
กิจกรรมนักศึกษาคณะจิตวิทยา 983
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :      วันที่ลงบทความ : 16/10/2558