Untitled Documentเรื่องศึกษาดูงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะจิตวิทยา
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2018-03-15   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1056

     ศึกษาดูงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะจิตวิทยา ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 202211 การทดสอบและการวัดผลทางจิตวิทยา โดย ดร. ชูเกียรติ จากใจชน