Untitled Documentนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (IO) ได้ศึกษาดูงานที่ ณ โรงงานอำพลฟูดส์
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2018-05-03   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1056

     นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (IO) ได้ศึกษาดูงานที่  ณ โรงงานอำพลฟูดส์ นครปฐม  ในหัวข้อ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานสีเขียว
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561