Untitled Documentนักศึกษาคณะจิตวิทยา ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ปตท. ในหัวข้อ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2018-10-24   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1056

     นักศึกษาคณะจิตวิทยา  สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 3 และศิษย์เก่า ภาคเรียน 1/ 2561 ในรายวิชา 202338 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การกับวิชา  202341 การจงูใจในการทำงาน  ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่) ในหัวข้อ " การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์" ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561