Untitled Documentโครงการพัฒนาอัตลักษณ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ณ หมู่บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-02-27   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1206

     โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน เรียนรู้วิถีชุมชน และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา จัดขึ้นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 
(ปีการศึกษา2561) ณ หมู่บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นำทีมโดย อาจารย์ กุลธิดา  สีบัวบาน