Untitled Documentคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 2-3 ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือ มิวเซียมสยาม
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-04-10   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1170

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ปีการศึกษา 2561/ 2 รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน ศาสตรภัทร และ ดร. ชูเกียรติ จากใจชน ได้นำนักศึกษา คณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 2-3 ในรายวิชาสุขภาพจิต (หัวข้อวัฒนธรรมไทย) / รายวิชาความคิดสร้างสรรค์ ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือ มิวเซียมสยาม ( Museum Siam, Discovery Museum)