Untitled Documentนายคณาวิศว์ วัฒนภิรมย์ภักดี ได้รับรางวัลพระราชทานฯ
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2015-11-04   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1163

     นายคณาวิศว์ วัฒนภิรมย์ภักดี ได้รับรางวัลพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ประจำปีการศึกษา 2557