Untitled Documentนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมในการฝึกงานในชั้นปีที่ 4 ณ รพ.สวนปรุง
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-05-31   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1056

     ในภาคฤดูร้อน /2561 คณาจารย์แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก ได้นำพานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมในการฝึกงานในชั้นปีที่ 4  ณ รพ.สวนปรุง และตลอดจนศึกษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย (ภาคเหนือ)  เชียงใหม่