Untitled Documentนักศึกษา คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปี่ที่ 3 นำพานักศึกษาและเปลี่ยนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-10-25   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1056

     นักศึกษา คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปี่ที่ 3 นำพานักศึกษาและเปลี่ยน (ประเทศอินโดนีเซีย) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย วันที่ 8 ตุลาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561)