Untitled Documentจัดหางานชี้ช่องรุ่ง งานโปรดกับบุคลิก
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2015-11-04   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1167

"""จัดหางานชี้ช่องรุ่ง....งานโปรดกับบุคลิก"""โดย อ.ชูเกียรติ จากใจชน หัวหน้าสาขาจิตวิทยา และ อ.พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สาขาจิตวิทยา จากคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มาแนะนำสูตรสำเร็จในการเลือกเรียน และเลือกหาอาชีพที่ทำให้ตัวเองรุ่ง

ซึ่งได้ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557