Untitled Documentบรรยากาศการอบรม“จิตวิทยาวัยรุ่นสำหรับครูเพื่อประยุกต์ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน”
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2021-07-12   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1179

บรรยากาศการอบรม“จิตวิทยาวัยรุ่นสำหรับครูเพื่อประยุกต์ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน” ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้อง922 ในการอบรมครั้งนี้มีศิกษเก่า รุ่นที่ 4 คุณจิดาภา ฮวดตี๋ เข้าร่วมรับอบรมพัฒนาความรู้ ในครั้งนี้ด้วย