Untitled Documentศึกษาดูงานที่ SME เจ้าจุกเต้าหู้นมสด
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2016-02-09   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1056

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 คณะจิตวิทยา พานักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยาประกอบการธุรกิจนานาชาติ และสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานที่ SME  เจ้าจุกเต้าหู้นมสด