Untitled Documentศึกษาดูงาน ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2016-03-01   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1056

     นักศึกษาคณะจิตวิทยา  สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สาขาประกอบการธุรกิจนานาชาติ ศึกษาการดูงาน ที่ ​ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ​ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559​