Untitled Documentนางสาวหนึ่งฤทัย เอื้อกนกพันธ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ ได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2017-03-31   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1170

 ขอแสดงความยินดี นางสาวหนึ่งฤทัย เอื้อกนกพันธ์ รหัส 130204009 ชั้นปีที่ 4 สาขาจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ ได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.วิจัยประจำปี 2560”ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช