Untitled Documentศึกษาดูงานรายวิชารายวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง รายวิชาจิตวิทยาการปรึกษาวิชาชีพ
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-08-22   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1056

      อาจารย์กุลธิดา สีบัวบาน  นำพานักศึกษาดูงาน รายวิชารายวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง รายวิชาจิตวิทยาการปรึกษาวิชาชีพ วิชาการปฏิบัติทางจิตวิทยาสำหรับผู้ถูกล่วงละเมิด