Untitled Documentนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การนำพานักศึกษาแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานเรื่องราววิถีชีวิตไทยฝากไว้บนเครื่องเบญจรงค์
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2019-10-24   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1056

     นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การนำพานักศึกษาแลกเปลี่ยน (ประเทศอินโดนีเซีย) ศึกษาดูงานเรื่องราววิถีชีวิตไทยฝากไว้บนเครื่องเบญจรงค์เป็นเอกลักษณ์ศิลปะไทยไม่ซ้ำใครและไม่มีใครเหมือนผ่านฝีมืองานช่างที่ถ่ายทอดกันมานานนับสิบปีจากช่างฝีมือในบ้านดอนไก่ดีที่ถ่ายทอดวิชาความรู้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ทำให้เคล็ดลับอันล้ำค่าชั้นครูไม่เคยตายไปจากชุมชนแห่งนี้ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ประจำปีการศึกษา 2562