Untitled Documentจิตวิทยาวัยรุ่นสำหรับครูเพื่อประยุกต์ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2021-04-22   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1175

     บรรยากาศการอบรม“จิตวิทยาวัยรุ่นสำหรับครูเพื่อประยุกต์ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน” ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้อง922

ในการอบรมครั้งนี้มีศิกษเก่า รุ่นที่ 4 คุณจิดาภา ฮวดตี๋ เข้าร่วมรับอบรมพัฒนาความรู้ ในครั้งนี้ด้วย