Untitled Documentนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ เข้าศึกษาดูงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : กิตติธัชวิชัยรัตน์   |   วันที่ลงบทความ : 2023-09-26   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1319

อาจารย์จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์ พานักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เข้าศึกษาดูงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วันที่ 19 กันยายน 2566