Untitled Documentโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษา Surabaya University Indonesian & Saint Louis College ปีการศึกษา 2566
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : กิตติธัชวิชัยรัตน์   |   วันที่ลงบทความ : 2023-11-29   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 3864

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษา Surabaya University Indonesian & Saint Louis College
ปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน 2566 โดยมีอาจารย์สุวัลลี สัตยาอภิธาน
เป็นผู้รับผิดชอบในโครงการนี้