Untitled Documentศึกษาดูงานกลุ่มจิตบำบัด ณ โรงพยาบาลกลางวัน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2016-04-22   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1056

     อาจารย์ สุณิสา คินทรักษ์ และอาจารย์ส่องโสม พึ่งพงศ์  นำ นักศึกษาปี 3 แขนงวิชาเอกจิตวิทยาคลินิกไปศึกษาดูงาน กลุ่มจิตบำบัด ณ โรงพยาบาลกลางวัน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา.เพื่อประกอบการเรียนในรายวิชาจิตบำบัด โดยมีคุณประไพพิศ วงษ์สนิท  นักจิตวิทยาคลินิก เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้