Untitled Documentขอแสดงความยินดีกับนางสาววิภาพร อุ่นเจริญกุล
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 2017-05-18   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1162

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิภาพร  อุ่นเจริญกุล

นักศึกษาคณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาขนาดเล็ก

ประจำปีการศึกษา 2559